ფონდი

მონასტრის მხარდამჭერი საქველმმოქმედო ფონდი

ლარის ანგარიშის რეკვიზიტები
მიმღები ბანკი: ს.ს. „თიბისი ბანკი“
ბანკის კოდი: TBCBGE22
მიმღების ანგარიში: GE02TB7408536080100003
მიმღების სახელი: ააიპ საქართველოს ზარზმის მონასტრის აღორძინების ფონდი სავანე

For USD/EUR Transfer

BENEFICIARY’S BANK: JSC TBC BANK
TBILISI, GEORGIA
SWIFT: TBCBGE22
BEN’S IBAN: GE19TB7408536180100004

NAME OF BENEFICIARY: GEORGIAN MONASTERY OF ZARZMA RELIEF FOUNDATION SAVANE NNLE